Kestävä kehitys saniteettiteollisuudessa Olemme mukana rakentamassa vihreää ympäristöä

Maailmanlaajuisesti toimivana saniteettituotteisiin erikoistuneena konsernina Geberit pyrkii olemaan johtavassa asemassa muutoksessa kohti kestävää saniteettiteollisuutta. Innovatiivisilla, korkealaatuisilla ja kestävillä saniteettituotteillamme on myönteinen vaikutus teollisuuteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Geberitillä kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus eivät ole uusi ilmiö, vaan olemme työskennelleet sen parissa viimeiset 30 vuotta - ja työskentelemme yhä edelleen. Se on osa yrityksemme identiteettiä. Tavoitteena on luoda lisäarvoa mahdollisimman pienellä energiankulutuksella - asiakkaille, ympäristölle ja koko yhteiskunnalle. Uskomme, että suurin panos, jonka voimme antaa kiertotalouteen, on se, että asetamme jatkuvasti uusia standardeja tuotteiden laadulle ja kestävyydelle.

Geberit-tuotteille on ominaista niiden erinomainen kestävyys. Monissa tapauksissa tuotteiden käyttöikä on useita vuosikymmeniä. Niitä voidaan huoltaa, puhdistaa ja korjata helposti. Lisäksi varaosien pitkä saatavuus ja uusien tuotteiden ja komponettien taaksepäin yhteensopivuus edistävät merkittävästi tuotteidemme käyttöikää.

Kestävän kehityksen strategia

30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen. YK:n 2030 Agendan mukaisesti Geberit ottaa huomioon myös taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Yrityksen tavoitteena on jättää jälkeensä mahdollisimman pieni ekologinen jalanjälki läpi koko arvoketjun.

Geberit keskittyy erityisesti tavoitteisiin: 6 “Puhdas vesi ja sanitaatio“, 8 “Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua“, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja“ ja 11 “Kestävät kaupungit ja yhteisöt“.

GEBERIT ON GREEN BUILDING COUNCILIN JÄSEN

Geberit on Green Building Councilin jäsen

Haluamme olla vahvasti mukana edistämässä kestävää kehitystä Suomen rakennusalalla. Green Building Council Finlandin tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Tutustu Green Building Councilin toimintaan

Kestävät tuotteemme

Ympäristöselosteet (EPD)

Ympäristöselosteessa (EPD) esitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Laskenta tehdään elinkaarianalyysillä tuotteen koko elinkaaren ajalta puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta. Ympäristöselosteet tarjoavat tärkeää tietoa tuotekehitykselle, sijoittajille, yhteistyökumppaneille ja muille päätöksentekijöille.

Kolmannen osapuolen ympäristöselosteilla varustettujen tuotteiden osuus on yli 30 % Geberitin konsernin myynnistä. Tarjoamme siis laajan tuotevalikoiman rakennuksiin, jotka ovat rakennettu korkeimpien kestävän kehityksen standardien mukaisesti, kuten Minergie, DGNB, BREEAM tai LEED.

Lataa ympäristöseloste (EPD)


Mitä teemme kestävän kehityksen eteen?

Vinkit kestävämpään arkeen

Käytä vähemmän vettä

Vinkit veden säästämiseen

Nainen avaa hanan ja testaa vesisuihkun voimakkuutta ja lämpötilaa. (© Geberit)

Vettä kannattaa käyttää säästeliäästi. Vähennä vedenkulutusta kylpyhuoneessa tuntuvasti näiden kuuden vinkin avulla.

Säästä vettä nyt!