Lausunnot

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja suoritustasoilmoitukset

Tiettyjen tuotteiden markkinoille tuontia varten valmistaja on velvollinen antamaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) tai suoritustasoilmoituksen (DoP). Nämä tuotteet on varustettava vastaavalla vaatimustenmukaisuusmerkinnällä (esim. CE tai UKCA).

Geberit-verkkokuvastosta (onlinetuotekatalogista) voit tuotteen valinnan jälkeen ladata itsellesi tiedonannot kohdasta «Dokumentit».

Geberit-onlinetuotekatalogiin

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: tekninentuki@geberit.com

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen

Symboli "Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys"

Yliviivattua jäteastiaa esittävä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää sekaätteen mukana, vaan ne on toimitettava keräyspisteeseen. Loppukäyttäjien on lain mukaan toimitettava käytöstä poistetut laitteet hävitettäviksi asianmukaisiin keräyspaikkoihin, joita ovat julkiset keräyspisteet, jälleenmyyjäliikkeet ja Geberit. Monet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jälleenmyyjät ovat velvollisia vastaanottamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksutta. Jos toivottu palautuspaikka on Geberit, on otettava yhteyttä vastaavaan jälleenmyynti- tai huoltoliikkeeseen.

Käytetyt paristot ja akut, jotka eivät ole käytöstä poistetun laitteen sisällä, sekä lamput, jotka voidaan irrottaalaitteesta ehjinä, on poistettava laitteesta ennen sen luovuttamista keräyspisteeseen.

Jos käytöstä poistettuun laitteeseen on tallennettu henkilötietoja, loppukäyttäjät ovat itse vastuussa niidenpoistamisesta ennen laitteen luovuttamista keräyspisteeseen.

Käytettyjen paristojen hävittäminen

Symboli "Käytettyjen paristojen kierrätys"

Paristoissa oleva, yliviivattua pyörällistä jäteastiaa esittävä symboli tarkoittaa, että käytettyjä paristoja ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne on toimitettava erilliseen hävityspisteeseen. Loppukäyttäjillä on lakisääteinen velvollisuus toimittaa käytetyt paristot asianmukaisiin keräyspisteisiin asianmukaista hävittämistä varten. Tällaisia ovat erityisesti vähittäismyyntipisteet, joihin paristot voidaan palauttaa maksutta.

Paristot voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja. ”Pb” tarkoittaa, että paristo sisältää yli 0,004 painoprosenttia lyijyä. ”Cd” tarkoittaa, että paristo sisältää yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia. ”Hg” tarkoittaa, että paristo sisältää yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa.

Käytettyjen paristojen asianmukaisella hävittämisellä suojellaan arvokkaita luonnonvaroja ja vältetään terveydelle ja ympäristölle kielteisiä vaikutuksia. Litiumia sisältäviä paristoja käsiteltäessä on tarkkailtava toimintahäiriöiden merkkejä, jotta vältytään vaaratilanteilta.