Kestävä kehitys ja saniteettiteollisuusMeidän panoksemme

Geberit on parantanut ihmisten elämänlaatua innovatiivisilla saniteettituotteilla jo 150 vuoden ajan. Suunnittelemme ja valmistamme kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen.

Yli 30 vuoden ajan olemme johdonmukaisesti linjanneet strategiamme pitkän aikavälin näkökohdat huomioiden - koko tuotteen elinkaaren ajalta. Tämä sitoutuminen on tärkeä syy yrityksen menestykseen. Uskomme, että yksi suurimmista panostuksista resurssien kestävään käyttöön on asettaa jatkuvasti uusia standardeja tuotteiden laadulle ja käyttöiälle.

Geberitin tuotteita käytetään tyypillisesti vuosikymmeniä. Lisäksi varaosien pitkäaikainen saatavuus ja uusien tuotteiden taaksepäin yhteensopivuus edistävät merkittävästi niiden käyttöikää. Näin yhteistyökumppanien on helpompi täyttää sertifioitujen rakennushankkeiden usein laaja vaatimusluettelo.

Kestävän kehityksen strategia

30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

Geberitille neljä tavoitetta ovat erityisen tärkeitä. ”Puhtaan juomaveden ja perushygienian saatavuus” (tavoite 6), jonka tulisi olla kaikkien ihmisten saatavilla maailmanlaajuisesti oikeudenmukaisissa olosuhteissa. Tavoite ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt” (tavoite 11). Lisäksi Geberit osallistuu merkittävällä tavalla ”osallistavan, oikeudenmukaisen ja laadukkaan koulutuksen varmistamiseen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien edistämiseen kaikille” (tavoite 4) omien työntekijöidensä laadukkaan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen,jo 1950-luvulla aloitetun ammattilaisten koulutuksen ja hiljattain hyväksytyn sosiaalisen sitoutumisen strategian avulla ammatillisen koulutuksen alalla kehittyvissä maissa. Geberit edistää myös tavoitetta ”ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi” (tavoite 13) CO2-strategialla, energia-alan yleissuunnitelmalla ja ekologisen suunnittelun periaatteella tuotekehityksen perustana.

GEBERIT ON GREEN BUILDING COUNCILIN JÄSEN

Geberit on Green Building Councilin jäsen

Haluamme olla vahvasti mukana edistämässä kestävää kehitystä Suomen rakennusalalla. Green Building Council Finlandin tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Tutustu Green Building Councilin toimintaan

Kestävät tuotteemme

YMPÄRISTÖSELOSTEET (EPD)

Ympäristötuoteselosteet ovat tärkeä tietolähde rakennusten omistajille, sijoittajille, liikekumppaneille ja muille päätöksentekijöille. Niissä annetaan tietoa rakennustuotteiden ekologisesta jalanjäljestä, ja ne perustuvat yksityiskohtaiseen elinkaariarviointiin.

Kolmannen osapuolen ympäristöselosteilla varustettujen tuotteiden osuus on 34 % Geberitin konsernin myynnistä. Tarjoamme siis laajan tuotevalikoiman rakennuksiin, jotka ovat rakennettu korkeimpien kestävän kehityksen standardien mukaisesti, kuten Minergie, DGNB, BREEAM tai LEED.

Meidän panoksemme

Vinkit ja niksit, joilla voit vaikuttaa arjessa

Käytä vähemmän vettä

Vinkit veden säästämiseen

Nainen avaa hanan ja testaa vesisuihkun voimakkuutta ja lämpötilaa. (© Geberit)

Vettä kannattaa käyttää säästeliäästi. Vähennä vedenkulutusta kylpyhuoneessa tuntuvasti näiden kuuden vinkin avulla.

Säästä vettä nyt!