Kestävä rakentaminenStandardit ja sertifikaatit

Sertifiointistandardien, kuten LEED, BREEAM ja DGNB, ansiosta rakennusten kestävyystaso on läpinäkyvä . Tässä yleiskatsauksessa kerrotaan, mitä ne merkitsevät.

Rakennus arvioidaan kussakin tapauksessa sertifiointitahon laatiman yksityiskohtaisen kriteeristön perusteella. Kriteerien koostumus ja painotus vaihtelevat merkkikohtaisesti. Useimmat niistä käyttävät pistejärjestelmää.

  • Arviointi ja sertifiointi koskevat aina rakennusta, ei yksittäisiä tuotteita.
  • Ympäristönäkökohtien, kuten rakennuksen sähkön- ja lämmöntarpeen, päästöjen tai resurssien käytön lisäksi sertifioinnissa huomioidaan elinkaarikustannukset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset näkökohdat (esim. esteettömyys), kiinteistönhallinta, liikkuvuus (julkiset liikenneyhteydet) ja ympäristö (viheralueet).

Kansalliset ja kansainväliset merkit

BREEAM, LEED ja DGNB ovat kolme maailman merkittävintä kestävän rakentamisen sertifiointijärjestelmää

Kansainvälisesti on vakiintunut kolme standardia: LEED, BREEAM ja DGNB. Lisäksi eri markkinoilla on tärkeitä paikallisia merkkejä, esimerkiksi Minergie Sveitsissä, Well Puolassa ja Skandinaviassa tai NABERS ja Green Stars Australiassa.

Yhteenveto BREEAM-, LEED- ja DGNB-standardeista:

Miten Geberit-tuotteet edistävät sertifiointia?

Tilaa säästävä Geberit SuperTube -viemärijärjestelmä

Standardista riippuen kukin luokka (energiatalous, vesi, liikkuvuus jne.) painottuu eri tavalla. Luonnonvarojen, myös veden, käyttö kuuluu painotetuimpiin luokkiin. Tavoiteltuja asioita ovat vettä säästävät huuhtelujärjestelmät, juomavesihygienia, sade- ja harmaaveden käyttömahdollisuudet sekä tehokas jätevesihuolto.

Geberit parantaa rakennusten yleistä kestävyystasoa esimerkiksi vettä säästävällä huuhtelutekniikalla. Geberit saa pisteitä myös materiaaliluokassa kierrätettävistä materiaaleista valmistetuilla tuotteilla (PP-putkistojärjestelmät) sekä ratkaisuilla, jotka säästävät paljon tilaa ja materiaalia, kuten viemärijärjestelmä SuperTube .

Ympäristötuoteselosteet

Geberit-tuotteisiin, joilla on ympäristötuoteseloste, kuuluu mm. Geberit Silent-Pro -putkistojärjestelmä

Myös niin sanotut ympäristötuoteselosteet (Environmental Product Declarations, EPD) vaikuttavat suoraan pisteytykseen.

Ne tarjoavat läpinäkyvän, määrällisen ja vertailukelpoisen tietopohjan rakennustuotteiden ekologisen jalanjäljen arvioinnille. Geberit-valikoimissa EPD:llä varustetut tuotteet vastaavat jo 30 prosenttia liikevaihdosta.

Uutiskirjeen tilaaminenarkkitehdeille ja arkkitehtuurista kiinnostuneille

Kuvakollaasi (© Geberit)

Geberit-tuotteita ja -ratkaisuja käytetään kaikkialla maailmassa kaikenlaisissa rakennuksissa. Tältä sivulta löydät valikoiman mielenkiintoisimpia kohteita.

Geberit -uutiskirje käsittelee säännöllisesti ajankohtaisia rakennusteollisuuden aiheita. Näyttävien esimerkkikohteiden lisäksi eView tarjoaa arkkitehtien, rakennusasiantuntijoiden ja suunnittelijoiden haastatteluja sekä taustatietoja.