Sinfoniaa vihreällä ja siniselläDe Doelen, Rotterdam (Alankomaat)

Vesihuolto on keskeinen osa De Doelenin kulttuurikeskuksen kunnostuskonseptia. Geberitin kattoviemärijärjestelmä Pluvia tarjoaa tässä arvokasta tukea.

Rotterdamin monitoimisen kulttuurikeskuksen De Doelenin suuressa konserttisalissa kaikuvat jyrisevät aplodit. The Dutch Philharmonic Orchestra on juuri esittänyt Tšaikovskin kuudennen teoksen. Kaikki kävijät eivät kuitenkaan varmaankaan ole tästä tietoisia: De Doelenin kansallisen monumentin akustiikka ei ole parantunut merkittävästi sen vuonna 2020 tehdyn remontin jälkeen. Jotain todella kiehtovaa tapahtuu konserttikävijöiden päiden yläpuolella: De Doelenin kunnostettu katto on malliesimerkki kestävästä vesihuollosta.

Osa kansainvälistä kestävän kehityksen aloitetta

Tasakaton pinta-ala on yli 2500 m², ja se kiertää suuren konserttisalin kuparikaton (© Plotvis and Kraaijvanger Architecten).

De Doelenin remontti toteutettiin osana kansainvälistä ”7 Square Endavour” -hanketta.

Tämän kansainvälisen aloitteen tavoitteena on seitsemässä eri paikassa eri puolilla maailmaa tehdä alueista tulevaisuuteen sopivia ja torjua kaupungistumisen kielteisiä vaikutuksia, kuten saastumista, lämpöstressiä ja tulvia.

Vihreä ja sininen katto

Arkkitehdit Dave Hoffers (oik.) ja Carlo Bes De Doelenissa

De Doelenin vihreä ja sininen katto terasseineen - erityisesti sen vesihuoltojärjestelmä - on keskeisen tärkeä.

Suuren konserttisalin kuparisivujen ympärille on istutettu katolla yli 2500 m²:n alueelle 84 eri lajia kotoperäisiä kukkia, ruohoja ja yrttejä. Jopa viisi suurta hyönteishotellia on integroitu.

Viheraluetta kastellaan sadevedellä. Kattoon asennettiin tätä tarkoitusta varten 300 kuutiometrin suuruinen vesisäiliö. Se puskuroi sadeveden - myös Geberitin Pluvia-kattoviemäröintijärjestelmän avulla.

Vähemmän tulvia, parempi elämänlaatu

Vedenhallintajärjestelmä ei ainoastaan auta estämään tulvia, vaan varastoitu vesi ruokkii myös katolla olevia kasveja, ja viherkasvit auttavat viilentämään rakennusta. Myös kansallinen kulttuuriperintöjärjestö (National Heritage Organisation) on tyytyväinen: De Doelenin kattosuunnitelmasta sovittiin kulttuuriperintöviranomaisen kanssa, ja se osoittaa, että jopa kansallinen monumentti voi osaltaan parantaa kaupunkien elämänlaatua kunnostuksen jälkeen.

Kestävän kehityksen nimissäHaastattelu: Arkkitehti Dave Hoffers, Citadel Aannemingsbedrijf B.V.

Kattoviemärijärjestelmä Geberit Pluvia

Citadel on viime vuosina tehnyt De Doelen -rakennuksessa useita töitä, muun muassa vesihuollon alalla. Arkkitehti Dave Hoffers antaa meille lyhyen katsauksen kulissien taakse.

Mikä oli haaste De Doelenissa?

Saimme ehdotuksen kaupungin tilaamalta insinööritoimistolta. He suunnittelivat sadeveden vakiovirtausjärjestelmän. Tehtävämme oli tarkistaa, voitaisiinko tämä järjestelmä ylipäätään toteuttaa rakennuksessa.

Millaiset olosuhteet olivat paikan päällä?

De Doelen on täynnä putki-, sähkö- ja akustisia asennuksia. Tavalliselle sadeveden keräysjärjestelmälle ei yksinkertaisesti ollut tilaa. Tämä teki alkuperäisen idean toteuttamisen mahdottomaksi.

Mikä oli lopulta ratkaisu?

Sinivihreän katon vaatimusten täyttämiseksi oli kehitettävä uusi järjestelmä. Toteutimme tämän Geberitin Pluvia-kattoviemäröintijärjestelmän avulla. Syy tähän oli se, että etsimme mahdollisimman pieniä putkia rajallisen tilan vuoksi. Pluvia oli ainoa saatavilla oleva järjestelmä, joka täytti nämä vaatimukset.

Mitä olet oppinut tästä hankkeesta?

Tarjouskilpailun voittamisen jälkeen olemme ottaneet vastaan useita muita tehtäviä De Doelenissa. Tunnemme rakennuksen kuin omat taskumme. (nauraa) Ja me tiedämme: De Doelenissa ei pidä työskennellä, kun orkesteri soittaa - se on liian äänekäs.

Lyhyesti: Citadel
Citadel Aannemingsbedrijf B.V. on Rotterdamin alueella toimiva monipuolinen rakennusalan yritys. Sen toiminta keskittyy rakennusten, kuten museoiden, konferenssikeskusten ja pysäköintialueiden uudisrakentamiseen ja kunnostamiseen. Näihin kuuluvat Rotterdamin merenkulkumuseo ja luonnonhistoriallinen museo. Yrityksen perusti vuonna 2013 Jan van Lint.

Faktat

Geberit Know-how

Referenssikohteessa käytetyt Geberit tuotteet
  • Pluvia -kattovedenpoistojärjestelmä
  • Mapress -syöttöjärjestelmä
  • Duofix -asennuselementti
  • Geberit 300 WC:t ja urinaalit

UUTISKIRJEEN TILAAMINENARKKITEHDEILLE JA ARKKITEHTUURISTA KIINNOSTUNEILLE

Geberitin referenssikohteita (© Geberit)

Geberitin tuotteita ja ratkaisuja käytetään kaikkialla maailmassa kaikenlaisissa rakennuksissa. Tältä sivulta löydät valikoiman mielenkiintoisimpia kohteita.

Geberitin uutiskirje käsittelee säännöllisesti ajankohtaisia rakennusteollisuuden aiheita. Näyttävien esimerkkikohteiden lisäksi uutiskirje tarjoaa arkkitehtien, rakennusasiantuntijoiden ja suunnittelijoiden haastatteluja sekä taustatietoja.