Käyttövesihygienia ja GeberitSeisovan veden turvallinen ehkäisy

Biokalvot käyttövedessä

Biokalvo käyttövesijärjestelmässä

Biokalvoja muodostuu kaikkialla, missä vesi kiertää, käyttövesijärjestelmät mukaan lukien. Normaalisti ne eivät aiheuta ongelmia eivätkä vaikuta käyttöveden laatuun. Terveysriskejä syntyy vasta, kun taudinaiheuttajat pystyvät lisääntymään. Seisova vesi ja välillä 25 °C – 50 °C oleva veden lämpötila voivat edesauttaa bakteeriston kasvua. Käytännössä riski ilmaantuu todennäköisesti vain satunnaisesti käytetyissä tyhjissä tiloissa sekä umpiputkissa. Taudinaiheuttajien liiallisen lisääntymisen aiheuttamat hygieniaongelmat voidaan välttää luotettavasti:

  • oikealla suunnittelulla, muotoilulla ja käyttöönotolla
  • oikealla käytöllä
  • välttämällä veden seisomista
  • säätämällä vedenlämpötila niin, ettei se ole välillä +25 °C ja +50 °C

Aliarvioitu riski: legionella- ja pseudomonasbakteeri

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Jokainen legionellabakteeria hengitysteihinsä saava voi saada tartunnan. Se voi tapahtua missä tahansa, jossa saastuneet vesipisarat pääsevät ilmaan aerosoleina; esimerkiksi suihkussa tai hanoja käytettäessä.

Legioonalaistauti voi laukaista keuhkokuumeen. Sitä ei kuitenkaan usein tunnisteta sairauden aiheuttajaksi. Tästä syystä ilmoittamattomien tapausten määrä arvioidaan suureksi ja taudin merkitystä aliarvioidaan. Sama pätee pseudomonasbakteeriin, joka voi saada aikaan kuolion ja kehittää vastustuskyvyn antibiooteille.

Juomavesi ei ole steriiliä, vaan se sisältää mikro-organismeja, jotka muodostavat biokalvoja. Nämä eivät yleensä aiheuta ongelmia tai vaikuta juomaveden laatuun. Vakaalla ekosysteemillä näyttää olevan jopa myönteinen vaikutus veden laatuun. Biokalvot voivat kuitenkin myös muodostaa kasvualustan terveydelle vaarallisille bakteereille.

Legionellan kasvun tarkka mittaaminen

Kuvasta näkyy, kuinka legionellan määrä kaksinkertaistuu päivässä. Mittaukset suoritettiin ravinteikkaassa ympäristössä verrattuna normaaliin juomaveteen. (© Geberit)

Geberitin toimeksiannosta Professori Dr. Hubert Hilbi ja hänen tutkimusryhmänsä Zürichin yliopistossa ovat tutkineet järjestelmällisesti legionellan kasvua.

Legionellan leviäminen lisääntyy lämpötilan noustessa tiettyyn pisteeseen asti. 40 °C:n lämpötilassa legionellan määrä kaksinkertaistuu noin kolme kertaa useammin aikayksikköä kohti kuin 25 °C:n lämpötilassa. Sen sijaan, että legionellat kaksinkertaistuisivat 25 °C:ssa yhdestä neljään, ne kaksinkertaistuvat 40 °C:ssa kuusi kertaa yhdestä 64:ään.

VDI 6023-1:n mukaan vesi on vaihdettava kokonaan 72 tunnin välein, ja kylmän veden lämpötila saa olla enintään 25 °C 3 litran tyhjennyksen jälkeen (oranssi viiva kuvassa). Käytännössä ei kuitenkaan aina ole mahdollista välttää kriittisen alueen lämpötiloja.

Lämpötilasta riippuva huuhteluväli

Lämpötilasta riippuva huuhteluväli (© Geberit)

Lämpötilasta riippuva huuhteluväli (sininen katkoviivainen käyrä) voidaan laskea mitattujen lisääntymisnopeuksien perusteella. VDI 6023-1:n mukaisesti oletetaan, että 72 tunnin huuhteluväli on riittävä 25 °C:n lämpötilassa. Korkeammissa lämpötiloissa huuhteluväli lasketaan siten, että legionella voi lisääntyä yhtä usein tämän ajanjakson aikana. Näin ollen esimerkiksi 29 °C:n lämpötilassa huuhteluväli on 46 tuntia. Tällä tavoin voidaan välttää lisääntynyt kontaminaatioriski, vaikka kylmän veden lämpötilat eivät sitä voisikaan. DVGW:n tutkimusraportin mukaan lyhytaikainen lämpötilan nousu yli 25 °C:een ei myöskään johda välittömästi korkeisiin legionellalöydöksiin.

Käyttövesihygienian ongelma-alueet

Problems and solutions in the installation of drinking water pipes
Valitse kuvasta infopiste

Raikas juomavesi on aina tervetullutta

Geberit käyttövesihygienia – Raikas juomavesi on aina tervetullutta (© Geberit)

Geberit tarjoaa kattavan ratkaisun, joka todella täyttää kaikki vaatimukset, kun on kyse tehokkaan konseptin luomisesta rakennusten hygienianhallintaa varten.

Tavoite: Tarjota räätälöityjä ratkaisuja juomaveden laadun ylläpitämiseksi kaikissa saniteettilaitteissa ja erilaisissa käyttötilanteissa ja -tiheyksissä.

Lue lisää: Geberit-hygieniajärjestelmä

Huuhteluohjelmat jokaiseen käyttötilanteeseen

Standardit ja lait

Käyttöveden laadun takaamisesta kotitalouksien asennuksissa on useita asetuksia ja standardeja. Eurooppalainen direktiivi 98/83/EY sääntelee ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua. LV-suunnittelijat, LV-asentajat ja käyttäjät ovat oikeudellisesta näkökulmasta turvassa, jos he noudattavat tällaisia direktiivejä ja maakohtaisia määräyksiä.

Direktiivi 98/83/EY

Video

KÄYTTÖVESIHYGIENIA – JOHDANTO

Lue lisää mitä voimme tarjota optimaalisen käyttövesihygienian saavuttamiseksi.