Käyttöehdot Geberit-mobiilisovelluksille ja -IoT-palveluille

Käyttöehdot kuvaavat Geberit-mobiilisovelluksien (” mobiilisovellukset ”) ja -IoT-palveluiden käyttöön liittyvät ehdot.

Sanasto

 • B2C – Yritykseltä kuluttajalle; yksityisasiakkaisiin keskittyvät sovellukset ja palvelut
 • B2B – Yritykseltä yritykselle; yritysasiakkaisiin keskittyvät sovellukset ja palvelut
 • IoT – Esineiden Internet; verkkoon liitettyjen laitteiden, sovellusten ja pilvisovellusten välinen viestintä ja vuorovaikutus
 • Mobiilisovellus – Mobiililaitteille tarkoitettu sovellus
 • CRM – Asiakkuudenhallinta; asiakastietojen tietokanta
 • Geberit-tunnus – Geberit-sovellusten ja -portaalien käyttöön vaadittava käyttäjätili
 • Bluetooth – Laitteen kanssa tapahtuvan langattoman viestinnän mahdollistava tekniikka
 • Geberit AquaClean – Geberit-yhtiön WC-pesuistuinsarja

I. Soveltamisala

1. Käyttöehtoja sovelletaan yhtiön Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Sveitsi (”GEBERIT VERWALTUNGS AG”) ja Geberit-mobiilisovellusten ja -IoT-palveluiden käyttäjän (”käyttäjä”) väliseen suhteeseen. Käyttöehdot koskevat Geberit-yhtiön tarjoamien mobiilisovellusten ja IoT-palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä tukipalveluita.

2. Käyttäjää koskevista poikkeavista, ristiriitaisista tai täydentävistä yleisistä käyttöehdoista tulee osa sopimusta vain, jos ja siltä osin kuin GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö on nimenomaisesti ja kirjallisesti hyväksynyt niiden voimassaolon.

II. Palveluiden laajuus

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö tarjoaa seuraavat mobiilisovellukset mobiililaitteille:

Geberit Home

 • Lyhyt kuvaus: B2C-loppukäyttäjäsovellus Bluetooth-yhteensopiville Geberit-laitteille. Laitteen määritykseen, hallintaan ja ylläpitoon.
 • Palvelut: Bluetooth-yhteensopivien Geberit-laitteiden tilakysely, hallinta, määritys ja ylläpito; maa- ja laitekohtainen laiterekisteröinti ja pääsy verkkokauppaan.

Geberit Control

 • Lyhyt kuvaus: B2B-asiakassovellus Bluetooth-yhteensopiville Geberit-laitteille. Laitteen määritykseen, hallintaan ja ylläpitoon.
 • Palvelut: Bluetooth-yhteensopivien Geberit-laitteiden tilakysely, hallinta, määritys ja ylläpito; maa- ja laitekohtainen: Laiteprofiilien hallinta.

Geberit Service

 • Lyhyt kuvaus: B2B-huoltosovellus Bluetooth-yhteensopiville Geberit AquaClean -WC-pesuistuimille. Laitteen huoltoon ja ylläpitoon.
 • Palvelut: Sertifioitujen Geberit-huoltoteknikkojen käyttöön tarkoitetut toiminnot Geberit AquaCleans -WC-pesuistuimen vianmääritykseen, vikojen ratkaisuun ja huoltoon.

Geberit SetApp

 • Lyhyt kuvaus: B2B-asiakassovellus Bluetooth-yhteensopiville Geberit-hygieniahuuhtelulaitteille. Laitteen hallintaan ja määritykseen.
 • Palvelut: Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden määritys.

Geberit Pro

 • Lyhyt kuvaus: B2B-asiakassovellus tuote- ja katalogitietoja varten.
 • Palvelut: Tuote-, varaosa- ja katalogitietojen tarkastelu ja tallennus; tuotteiden tunnistus; Geberit-tuotteiden suunnittelutoiminnot.

2. Geberit Verwaltungs AG -yhtiö tarjoaa seuraavat IoT-palvelut:

Geberit AquaClean -etähuoltopalvelu

 • Lyhyt kuvaus: Geberit AquaClean -WC-pesuistuinten etähuoltopalvelu Geberit Home -sovelluksen kautta. Huollon suorittaa Geberit-asiakaspalvelu.
 • Palvelut: Geberit AquaClean -WC-pesuistuimen vianmääritys, vikojen ratkaisu ja määritys, jos asiakas tarvitsee Geberit-asiakastuen apua.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö tarjoaa mobiilisovellukset ja IoT-palvelut ilmaiseksi. Käyttöehdot ovat voimassa koko mobiilisovellusten käyttöjakson ajan. Mobiilisovellusta ei enää katsota käytetyksi, kun se on poistettu älypuhelimesta. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiöllä on oikeus muuttaa mobiilisovelluksia tai -palveluita milloin tahansa (ilmoitetun ajanjakson jälkeen), asettaa ne kokonaan tai osittain käytettäväksi vain maksua vastaan tai lopettaa niiden tarjoaminen kokonaan tai osittain. Näiden käyttöehtojen muutoksista ja täydennyksistä ilmoitetaan joko sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestintävälineellä (esim. mobiilisovelluksen kautta).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö luo sisältöä mobiilisovelluksiin ja IoT-palveluihin mahdollisimman huolellisesti. Esitetyn sisällön virheettömyyttä, ajantasaisuutta ja kattavuutta ei kuitenkaan voida kuitenkaan taata.

5. Käyttäjää pyydetään ottamaan vastuu mobiilisovellusten ja IoT-palveluiden käytöstä ja lukemaan saatavilla olevat tiedot (esim. ohjeet, tiedotusmateriaalit, videot) etukäteen.

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö tarjoaa mobiilisovellukset ja IoT-palvelut käyttäjälle ilman takuuta erityisestä käytettävyydestä. Vaatimus palvelujen käytöstä on olemassa vain GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiön teknisten ja toiminnallisten mahdollisuuksien puitteissa. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö pyrkii varmistamaan keskeytymättömän ja häiriöttömän toiminnan. Siitä huolimatta häiriöitä voi esiintyä teknisten vikojen tai huoltotoimenpiteiden vuoksi.

7. Jotkin tarjotuista sovelluksista edellyttävät käyttäjän todennusta.

a. Geberit käyttää yhä useammin Geberit-tunnusta, jota käytetään koko konsernin tarjoamissa palveluissa. Geberit-tunnukseen sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Ne hyväksytään Geberit-tunnuksen luomisen yhteydessä.
b. Geberit Service -sovellus tukee valtuutettujen ja sertifioitujen huoltokumppaneiden suorittamaa Geberit AquaClean -WC-pesuistuinten korjausta ja ylläpitoa. Huoltosovellusta voidaan käyttää vain Geberit Service -sovelluksen käyttäjätilillä, jonka Geberit Quality Group luo kullekin huoltopalvelukumppanille erikseen.
c. Geberit Control -sovellus toimii käyttöliittymänä Geberit-tuotteiden käyttöönotossa ja huollossa integroidun Bluetooth-yhteyden avulla. Toimintojen valikoima laajenee, kun Geberit-tunnus on rekisteröity.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö pidättää oikeuden rajoittaa IoT-palveluiden käyttäjien määrää, jotta riittävä suorituskyky ja palvelu voidaan taata.

III. Yhteensopivat tuoteryhmät

Osiossa II.1 mainitut mobiilisovellukset ovat yhteensopivia seuraavien alla lueteltuihin tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden kanssa. Perusedellytys käytölle on mobiilisovelluksen ja tuotteen välinen aktiivinen Bluetooth-yhteys. Yhteensopivuuteen liittyviä tietoja löytyy tuotetietosivuilta ja käyttöoppaasta.

Geberit-pesuallashana, esim. tyyppi 185/186

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit Control

Geberit-urinaalijärjestelmä, esim. tyyppi 01/10/30/50

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit Control

Geberit-huuhtelupainike, esim. DuoFresh (automaattinen/manuaalinen)

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit Control, Geberit Home

Geberit-WC-huuhtelulaite, esim. Sigma 80

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, esim. Mera Comfort

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit Home, Geberit Service
 • Yhteensopivat IoT-palvelut: Geberit AquaClean -etähuoltopalvelu

Geberit-hygieniahuuhtelulaite, esim. HS2

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit SetApp

Geberit-peilikaappi, esim. One

 • Yhteensopiva sovellus: Geberit Home

IV. Käyttäjän velvollisuudet

1. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä mobiilisovelluksia väärin. Väärinkäyttöä katsotaan tapahtuvan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • Palvelujen ja tietojen käyttö laittomassa tai rangaistavassa tilanteessa tai tilanteessa, joka voi vahingoittaa Geberit-yhtiön mainetta pitkällä aikavälillä.
 • Palvelujen käyttö tavalla, joka ylittää tavanomaisen käytön keston ja jolla on pysyvä kielteinen vaikutus infrastruktuurin (esim. palvelimen) suorituskykyyn.

Mobiilisovellusten ja IoT-palveluiden väärinkäytön yhteydessä Geberit-yhtiö pidättää oikeuden estää tilapäisesti tai pysyvästi rikkomuksen tehneen käyttäjän käyttöoikeudet. Esto voi tapahtua vain, jos mobiilisovellukset tai IoT-palvelut vaativat käyttäjän todennusta (Geberit-tunnus, Geberit Service -sovelluksen käyttäjä).

2. Jos Geberit-tunnuksen käyttäjä ei enää tarvitse Geberit-tunnusta liiketoiminnallisista syistä, hänen on ilmoitettava siitä Geberit-yhtiölle Geberit-tunnusta käyttävän tilin mukauttamiseksi.

3. Jos Geberit Service -sovelluksen käyttäjä ei enää tarvitse Geberit Service -sovellusta liiketoiminnallisista syistä, hänen on ilmoitettava siitä Geberit-yhtiölle Geberit Service -tilin poistamiseksi.

V. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

1. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, animaatiot, videot, äänet ja muut teokset sekä niiden sijoitus mobiilisovelluksissa ja IoT-palveluissa sekä tuotemerkit, logot ja tunnukset sekä mobiilisovellusten tai IoT-palveluiden takana oleva IT-infrastruktuuri ovat GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiön tai kolmansien osapuolien tekijänoikeussuojan ja/tai muiden suojelulakien alaisia. Niitä ei saa kopioida, jakaa, muuttaa tai asettaa kolmansien osapuolien saataville kaupallisiin tarkoituksiin ilman GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiön tai kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö myöntää käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen, peruutettavissa olevan, ei-alilisensoitavan, ei-siirrettävän ja rojaltivapaan oikeuden käyttää mobiilisovelluksia ja IoT-palveluita, mukaan lukien kaikki niihin sisältyvä digitaalinen sisältö näiden käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

3. Ehto käyttöoikeuksien myöntämiselle on näiden käyttöehtojen noudattaminen. Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, mobiilisovellusten – mukaan lukien niiden sisältö – käyttöoikeudet vanhenevat automaattisesti.

4. Jos käyttäjä lataa Geberit Pro -sovelluksella kuvia, käyttäjä siirtää GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiölle ei-yksinoikeudellisen, peruuttamattoman, ikuisen ja rojaltivapaan oikeuden käsitellä kuvia Geberit-tuotteiden tunnistamiseksi ja kuvantunnistustoiminnon parantamiseksi.

VI. Vastuu

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö pidättää oikeuden kieltomääräyksiin ja vahingonkorvausvaatimuksiin tapauksissa, joissa käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja – esimerkiksi sovelluksen ja sen sisällön laittoman käytön yhteydessä.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö on aina vastuussa tahallisesta toiminnasta, törkeästä huolimattomuudesta ja henkeä, raajaa tai terveyttä uhkaavista vahingoista tuotevastuulain mukaisesti sekä GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiön nimenomaisesti myöntämistä takuista. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö on vastuussa vain vahingoista, jotka aiheutuvat GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiön vähäisestä huolimattomuudesta olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisen yhteydessä, jolloin näiden korvausvaatimusten määrä on rajoitettava kokonaisuudessaan ennakoitaviin vahinkoihin. Tässä yhteydessä olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, joiden täyttämiseen käyttäjä luottaa ja voi luottaa säännöllisesti ja joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi.

3. Kaikilta muilta osin GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiön vastuu kuuluu soveltamisalan ulkopuolelle.

4. Siltä osin kuin Geberit-yhtiön vastuu kuuluu soveltamisalan ulkopuolelle tai on rajoitettu näiden määräysten mukaisesti, tätä sovelletaan myös Geberit-yhtiön täytäntöönpanoelinten, keskeisten toimijoiden ja työntekijöiden vastuuseen.

5. Jos kolmas osapuoli tekee vaatimuksen GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiötä vastaan käyttäjän toimesta tapahtuvan käyttöehtojen rikkomuksen vuoksi, käyttäjän on korvattava GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiölle kaikki välittömät tai välilliset kustannukset, mukaan lukien puolustusasianajan palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Tätä ei sovelleta, jos käyttäjä ei ole vastuussa rikkomuksesta.

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö luo mobiilisovelluksissa ja IoT-palveluissa näytetyn sisällön ja päivittää sitä mahdollisimman huolellisesti. Esitetyn sisällön virheettömyyttä, ajantasaisuutta ja kattavuutta ei kuitenkaan voida kuitenkaan taata.

7. Mikäli mobiilisovelluksissa ja IoT-palveluissa on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai viittauksia niihin, GEBERIT VERWALTUNGS AG -yhtiö ei ole vastuussa niiden teknisestä toimivuudesta (etenkään niiden viruksettomuudesta) eikä niiden sisällöstä.

VII. Ulkoisten kirjastojen käyttö

Seuraavia kolmannen osapuolen kirjastoja käytetään mobiilisovellusten yhteydessä:

Geberit Home

 • Kolmannen osapuolen kirjasto/kirjastot: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Kolmannen osapuolen kirjasto/kirjastot: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Kolmannen osapuolen kirjasto/kirjastot: ei mitään

Geberit SetApp

 • Kolmannen osapuolen kirjasto/kirjastot: ei mitään

Geberit Pro

 • Kolmannen osapuolen kirjasto/kirjastot: ei mitään

VIII. Tietosuoja ja tietoturva

1. Geberit-yhtiö pyrkii varmistamaan, että mobiilisovellusten tai IoT-palveluiden kautta kerätyt tiedot ovat aina suojattuja. Tämän saavuttamiseksi se käyttää huipputekniikkaa, jota ulkopuoliset ja riippumattomat kolmannet osapuolet parantavat ja tarkastavat jatkuvasti.

2. Henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää Geberit-yhtiölle. Käsittelemme meille uskottuja tietoja erittäin huolellisesti ja lainsäädännöllisten määräysten mukaisesti. Tietosuojakäytäntömme sisältää tietoja siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Se löytyy kohdasta TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ sovelluksille.

IX. Loppusäännökset

1. Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset säännökset ovat pätemättömiä tai muuttuvat pätemättömiksi kokonaisuudessaan tai osittain, se ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen. Pätemätön säännös korvataan pätevällä säännöksellä, joka on mahdollisimman lähellä pätemättömän säännöksen taloudellista tarkoitusta. Sama pätee kaikkiin porsaanreikiin.

2. Sveitsin lakia sovelletaan lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

3. Yrittäjien suorituspaikka ja yksinomainen lainkäyttöpaikka on Jona. Lakisääteiset pakolliset oikeustoimipaikat eivät muutu.

Versio: Tammikuu 2021